If it wasn’t for the coffee, I’d have no identifiable personality whatsoever.

David Letterman

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *