Even a bad cup of coffee is better than no coffee at all.

David Lynch

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *